1

فداکاری زنان

هدف اصلی اکثر زنان ایرانی
فداکاری برای فرزندان یا همسر یا دیگر اعضای خانواده  است
گاهی با رنج اینکار رو میکنند
گاهی با خشنودی
و در هر دو حال ضربه میخورند و در تنهایی
با مشکلاتی مضاعف روبرو می شوند
یعنی فرصتها را در نمی یابند


http://akrane.persianblog.ir
/ 0 نظر / 5 بازدید