1

راه حل های یکجایی

تنها راه حل یکجا و همه جانبه مسائل
مرگ است
وگرنه در این زندگی دنیا
هر موضوعی یک یا چند راه حل دارد و در نهایت مسیر حل
موضوعات و مسائل دیگری نیز پیش پای انسان قرای می گیرد
و اساس زندگی 
این است
نتیجه معمولا
ساده تر و قابل فهم تر از راه حل است

http://akrane.persianblog.ir
/ 0 نظر / 11 بازدید