1

فلسفه زندگی

گذشته زیباست 
حال هم زیباست
آینده هم زیباست
ولی هر کدام زیبایی خودشان را از فلسفه زندگی ما می گیرند
http://akrane.persianblog.ir
/ 0 نظر / 7 بازدید