1

اینترنت یا اینترانت ملی

کاملا مشخص و روشن است که قطع ارتباط شبکه های داخلی از شبکه های خارجی به منزله از دست رفتن اینترنت و ظهور اینترانت ملی است. حال چرا اصرار است که به اینترانت ملی بگویند اینترنت ملی؟
/ 0 نظر / 6 بازدید