1

باز تولید دانش و ثروت و قدرت  و بازتوزیع اینها یعنی نقطه عطف
انقلاب ها و تحولات 

....
درهزار سال گذشته حادثه ای به عظمت وب اتفاق شاید نیفتاده باشد

....

شکل گیری اشراف فیس بوک و شبکه های مجازی مساوی است با شکل گیری طبقه حاکمه آینده/ 0 نظر / 7 بازدید