1

نقشه سایت های خبری

ترسیم نقشه سایت های خبری فارسی، سوژه خوبی برای پروژه های دانشجویان است. ترسیم نقشه و سابقه و گرایش ها و رفتار سایت های خبری. مثلا دویست سایت خبری عمومی و سیاسی و تخصصی. اقدام مفیدی خواهد بود
http://akrane.persianblog.ir
/ 0 نظر / 6 بازدید