1

جنجال

در شرایط سخت، آسان بودن جنجال است و در شرایط آسان، سخت بودن جنجال است
http://akrane.persianblog.ir
/ 0 نظر / 10 بازدید