1

عشق

عشق گاهی بهانه است
گاهی ابزار است
گاهی شعار است
گاهی رنج است
ولی اگر واقعی باشد
کمال عاشق است
/ 0 نظر / 8 بازدید