1

مقایسه یاحق و گوگل

مقایسه این دو سرویس
حتی روی برنامه های انجام نشده
اقدام مفیدی است
از نام انتخابی و موضوع برندینگ و سرمایه گذاری و خدمات و غیره
http://akrane.persianblog.ir
/ 0 نظر / 7 بازدید