1

دیوار برلین مجازی

تصورش هم سخت است
ولی واقعیت دارد
در بعضی کشورها
بعضی ها
دنبال یک دیوار برلین مجازی هستند
که بنا کردنش دشوارو شاید ناممکن است
و نگهداری اش دشوارتر و ناممکن است
http://akrane.persianblog.ir
/ 0 نظر / 7 بازدید