1

اندکی بیش نمیدانیم

گاهی تصور میکنیم
برای یک کار خیر بزرگ
لازم است که کار شر کوچکی انجام دهیم
در حالیکه
شاید
اگر همان کار شر کوچک را کنیم
به صورت سلسله ای دچار شر شویم
اشکال چنین رفتاری
ناچیز شمردن شر
بزرگ شمردن کار خیر
موثر بودن خویش در تمشیت کلی امور
و ادعاهایی دیگر است
در حالیکه ما در بهترین حالت
بیش از اندکی نمی دانیم
 ...
به خدا پناه می بریم

http://akrane.persianblog.ir
/ 0 نظر / 8 بازدید