1

وکالت و اختیار و مسئولیت

یک صندوقدار که پول مردم را میگیرد و تحویل صندوق میدهد مدت کوتاهی مالک است و آن هم به وکالت و بیش از مالکیت اختیار و مسئولیت دارد
مالکیت ما هم شبیه همین نوع مالکیت هاست
کمی زمانش بیشتر است و مسئولیتش سنگین تر
http://akrane.persianblog.ir
/ 0 نظر / 6 بازدید