1

گفت: اوضاع چطوره:
الحمد لله
چرا عربی میگی
فارسی بگو خرابه  


/ 0 نظر / 5 بازدید