1

نوآوری در وب فارسی

به دلیل آشنایی نسبی فعالین اقتصادی وب فارسی با کسب و کارهای وب در خارج از کشور، الگوهای خارجی خیلی زود در ایران شناخته میشوند ولی معمولا پیش از آنکه در یک طرح کسب و کار تجاری تعریف شود و منابع مورد نیاز جذب کند، فراموش میشود یا به صورت ناقص و ضعیف اجرا میشود و شکست میخورد و در هر حال در حد انتظار ظاهر نمی شود
آنچه تا کنون با عنوان نوآوری در وب فارسی میشناسیم و دارای حداقل های قابل دفاع می باشد، معمولا محدود به کپی کردن از الگوهای خارجی بوده است. در این محدوده به نوآوری های بی قاعده که در واقع اتلاف منابع و مقاصد است کاری نداریم و همان
....

ارتباط نزدیک بازار ایران و خارج به خصوص در زمینه فاوا / امکان حرکت نو کم است و اگر هم حرکت نو کسی شروع کند معمولا گروههای فعال تر و باسابقه تر با کپی کردن و استفاده از امکاناتی که دارند خیلی زود جلوی افراد تازه وارد را می گیرند
کپی رایت و حقوق معنوی که رعایت نمی شود
تمرکز سرمایه اندک است
دانشگاه حامی خوبی برای وب فارسی نیست
و در عین حال فرصتی طلایی برای رشد است
نوآوری در طرح تجاری و نقش نگاه بومی در طرح کسب و کار
نوآوری فنی
نوآوری ؟
/ 0 نظر / 7 بازدید