1

مهمتر

وصل شدن 
مهم است
کجا وصل شدن
مهمتر است
...
رفتن
مهم است
کجا رفتن
مهمتر است
http://akrane.persianblog.ir
/ 0 نظر / 9 بازدید