1

خدا دکتر شریعتی را رحمت کند

تعجب کردم که شنیدم کسی که به اندازه دو متر و نیم نوار پر کرده و صدا ضبط کرده به نام دفاع مقدس جهانی
و به دکتر شریعتی میگوید که به اندازه دو متر و نیم کتاب داره
و او را مصداق حمار یحمل اسفارا میخواند
الله اکبر
خدا همه ما را هدایت کند
http://akrane.persianblog.ir
/ 0 نظر / 6 بازدید