1

خفقان جامعه

خفقان جامعه است که موجب بقای حکومتهای دیکتاتور است
و بالعکس زندگی و تنفس جامعه است که موجب ظهور حکومت سالم است


http://akrane.persianblog.ir
/ 0 نظر / 8 بازدید