1

تخلف حرفه ای

در هر مسیری
حرفه ای شدن میسر است
در مسیر خلافکاری
مافیا
اوج سازماندهی است
مافیاهای مختلف
اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و غیره که بر روی روندهای واقعی تاثیر فریبکارانه میگذارند و سوء استفاده میکنند


http://akrane.persianblog.ir
/ 0 نظر / 6 بازدید