1

تکیه بر گذشته

استفاده از تجربه و روابط اجتماعی قبلی
یک ضرورت است
وگرنه فقط سن و مشکلات زیاد میشود
و از تجربه و موفقیت ها و اعتبار
نصیبی باقی نمی ماند
و اینجاست که انسان
تلاش میکند که از گذشته خودش فرار کند
و آن را تند تند پاک کند


http://akrane.persianblog.ir
/ 0 نظر / 8 بازدید