1

در برابر دکتر شریعتی

تاثیرگذاری عظیم دکتر شریعتی بر تحولات فکری اواخر دهه چهل و دهه پنجاه آنقدر نیرومند بود که اندیشه های منتقد وی، در پی تمجید از چهره هایی بودند که در برابر او حرفی برای گفتن داشته باشند و همانها نیز به مراتبی متاثر از ادبیات، فرهنگ، شکل و محتوای اندیشه او بودند
روحانی یا غیرروحانی
...
خطیب بودن اهمیت داشت


http://akrane.persianblog.ir
/ 0 نظر / 7 بازدید