1

راه تغییر شخصیت


شستشوی مغزی با مواد شیمیایی جواب نمیدهد
میشود فرصت هایی را خلق کرد
و در مسیر فرصت ها به سوی هدف های کوچک و بزرگ
حرکت و در مسیر تغییر کرد
این معقول ترین مسیر تغییر است


http://akrane.persianblog.ir
/ 0 نظر / 6 بازدید