1

سیاست های گوگل


اهمیت روزافزون گوگل و جستجوگرها که توامان اتفاق می افتد، توجه به سیاست های گوگل را ضروری تر کرده است.
به نظر میرسد که گوگل چون گذشته با گشاده دستی به سایت ها و وبلاگ ها رنک عطا نمیکند
همچنین گوگل نتایج جستوهایش را بین سایت های سطوح مختلف بر اساس یک منطق خاص توزیع میکند و همه ترافیک یک کلمه را به سوی یک نقطه متمرکز نمی کند

http://akrane.persianblog.ir
/ 0 نظر / 7 بازدید