1

به آرزوهای بزرگتر می رسیم

اگر انسان دیدش را عوض کند
و درست عوض کند
انرژی مناسبی به دست می آورد
و به آرزوهایی فراتر از آرزوهای پیشین اش که به آنها نرسیده
خواهد رسید
  
نویسنده : مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi ; ساعت ٧:٠٦ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٩ فروردین ،۱۳٩٠
تگ ها :