1

خودسوزی او ... مسئولیت ما

در دنیایی که خدای بخشنده و مهربانی دارد
و خلیفه هایی که روح خدایی دارند بر زمین او راه می روند
 !جه جای استیصال است
...
ولی متاسفانه گاهی پیش می آید
و انسان ناامید
حتی خودسوزی می کند
و چقدر دردناک است
و نشان از بی مسئولیتی های ما دارد
و بزرگترین مسئولیت ما
شناخت هستی و امید به آینده است

  
نویسنده : مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi ; ساعت ۸:۱٠ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٠ فروردین ،۱۳٩٠
تگ ها :